Kniha není detailní historickou sondou, ale kurátorsky koncipovaným souborem znalostí, faktů a zajímavostí, které vizuálbńě výraznou formou seznamuje čtenáře s fenoménem ohýbaného nábytku, jeho minulostí, současností i budoucností