Reliefintarsien aus Eger

Umělecká všehochuť.
Reliéfní intarzie z Chebu

Reliéfní intarzie vznikla na začátku 17. století v Chebu a po sto let nebyla vytvářena jinde. Termín „reliéfní intarzie“ je z 19. století – v dobovém prameni z roku 1651 jsou tyto umělecko-řemeslné výrobky označeny jako „Allerey Kunstück“, čili něco jako „umělecká všehochuť“.
Nejvýznamnější představitel chebské reliéfní intarzie je truhlář Adam Eck, jehož práci se dřevem můžete obdivovat níže  – Venuše a Amor, detail tzv. Lannovy skříně (2. pol. 30. let 17. století). Venušiny perly jsou sladkovodní.

Kabinety. Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století z českých sbírek

6. 12. 2023 – 17. 3. 2024

pohled do stálé expozice

Kabinety

Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století z českých sbírek

Kontakty

Kudy do Knihovny UPM

Vstup z ulice Široká – zahradou přes foyer musea, za šatnami výtahem do 2. patra, nebo pěšky přes pokladnu a pak po schodech do zvýšeného přízemí.

Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17. listopadu 2/2
110 00  Praha 1 – Josefov