Reliefintarsien aus Eger

Umělecká všehochuť.
Reliéfní intarzie z Chebu

Reliéfní intarzie vznikla na začátku 17. století v Chebu a po sto let nebyla vytvářena jinde. Termín „reliéfní intarzie“ je z 19. století – v dobovém prameni z roku 1651 jsou tyto umělecko-řemeslné výrobky označeny jako „Allerey Kunstück“, čili něco jako „umělecká všehochuť“.
Nejvýznamnější představitel chebské reliéfní intarzie je truhlář Adam Eck, jehož práci se dřevem můžete obdivovat níže  – Venuše a Amor, detail tzv. Lannovy skříně (2. pol. 30. let 17. století). Venušiny perly jsou sladkovodní.