Tato skvělá kniha detailně dokumentuje bohatou kolekci antického skla ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Texty provází bohatá fotodokumentace, tabulky s přehledy nádob i grafy se složením skla.

Druhou část publikace tvoří katalog, který zahrnuje 370 položek s fotografickou a kresebnou dokumentací.