I v druhém vydání si kniha České sklo, a to především díky spolupráci autorky s grafickým designérem Rostislavem Vaňkem a fotografem Gabrielem Urbánkem, drží vysoce kvalitní úroveň zpracování. Text tak poskytuje možnost nahlédnutí do kterékoli části knihy, a získat tak určité základní encyklopedické znalosti o problému nebo období českého skla po roce 1945.