Chudoba má nezanedbatelný etický i estetický rozměr a dalekosáhlé celospolečenské dopady. Výstava Chudá Praha je pohledem na chudobu ve městě v 19. a zejména v 1. polovině 20. Unikátní snímky zachycují místa, která chudí obývali nebo na kterých se zdržovali a dává tak možnost nahlédnout způsoby, jakými se společnost s chudobou vyrovnávala prostřednictvím chudinské a sociální péče, jak se formovala od josefínských dob. (zdroj: anotace)