Tento katalog přibližuje unikátní sbírku keramiky Slezského zemského muzea, která je největší a nejrozmanitější v České republice v širším Evropském kontextu.