Reprezentativní publikace volně navazuje na starší titul Brněnské stopy Adolfa Loose z roku 2010, avšak přináší množství zcela neznámých a doposud nezveřejněných badatelských poznatků. Díky vydání v česko-anglické mutaci se stane podstatným příspěvkem k loosovským badatelským aktivitám v mezinárodním měřítku.