Československé lisované sklo je světově proslulé. Jablonecké muzeum připravilo nádhernou publikaci a reprezentativní výstavu přibližující jeho historii a vývoj mezi lety 1948 až 1989.