Martin Rajniš akcentuje potřebu krásy, hravosti a života v harmonii s přírodou a s respektem k jejím zákonitostem. Nepracuje sám, ale se svou Hutí, kde obklopen nejbližšími spolupracovníky promýšlí a kreslí nadčasovou architekturu. Vedle bohatě fotograficky zdokumentovaného souhrnu všech realizací studia představuje kniha i vybrané projekty a poodhaluje jejich inspirace. Svými zcela originálními texty ji doprovází sám Martin Rajniš a přibližuje v nich okolnosti vzniku svých výjimečných staveb.