Katalog ke stejnojmenné výstavě (17. 6.–30. 9. 2021) představuje liturgické rukopisy, které jsou ve sbírce zastoupeny nejčastěji. Jedná se o misály, chorální knihy, bible, ale také modlitební knihy drobného formátu určené pro soukromé rozjímání. Knihovna uchovává i teologické rukopisy, právnické kodexy a knihy věnované astrologii, logice a lékařství. Mnoho rukopisů je bohatě zdobeno iluminacemi. 

Vydáno v české a anglické mutaci.