Tato kniha shromažďuje vědecké intervence prezentované na konferenci: „Sklářské sbírky ve Španělsku: od malého sběratele po velké muzeum“, pořádané Institutem keramiky a skla (ICV-CSIC) ve spolupráci s Royal Glass Factory of La Farm, která se konala 24. a 25. října 2019.