Tato publikace je široce koncipovanou metodikou, která se zaměřuje na problematiku záchrany i památkové ochrany bohoslužebných textilií (parament) v přímé terénní praxi i v prostředí sbírkotvorných institucí s důrazem na středoevropské prostředí. Metodiku doplňuje samostatná příloha, přehledný slovníček pojmů z oboru liturgického textilu, přehled praktických pokynů a vzorový popis. Součástí přílohy je krátký exkurz do problematiky péče a uchovávání historických liturgických textilií na Slovensku.