Ve sbírkách Národní galerie Praha je celkem 500 sochařských děl, která vznikla na území Čech a Moravy od pozdní renesance do konce baroka. K nejcennějším exponátům dnešní sbírky barokního sochařství patří sochařská díla Matyáše Bernarda Brauna. Vůbec poprvé je celý soubor děl odborně prozkoumán a fotograficky zdokumentován ve formě Ilustrovaného souhrnného katalogu.