Cílem monografie je prozkoumat různé stránky uměleckého provozu ve vrchnostenských městech 16. století se zřetelem k objednavatelům z řad měšťanstva. Jako modelové případy zvolila autorka města Telč a Slavonice.