Kniha je věnovaná sepulkrálnímu sochařství českého středověku v rozmezí šesti staletí. Úvodní části zaměřují pozornost zejména na význam sepulkrálního sochařství v životě středověké společnosti. Druhou částí knihy je vědecký katalog prací. (zdroj: anotace)