Publikace vydaná ke 150. výročí narození architekta a všestranného umělce Jana Kotěry. Deset kapitol od historiček a historiků architektury, obsahujících nové interpretace Kotěrova díla a přes dvě stě reprodukcí, většinou dosud nepublikovaných historických návrhů a fotografií.