První svazek  souboru „O renesanci“ spojuje dvě klasické knihy esejů o renesančním umění. První z nich shrnuje studie věnované zásadním otázkám stylu. Druhou část knihy otevírá badatelský úvod o cílech a hranicích ikonologie.  Svazek uzavírá rozsáhlé pojednání o filozofických přístupech k symbolice. Tato kniha ukazuje, že myšlenky, které zaměstnávaly renesanční filozofy, jsou živé dodnes.