Katalog výstavy z olomoucké katedrály sv. Václava a Arcidiecézního muzea, představuje vývoj liturgických parament největší moravské kolekce církevních rouch od 17. stol. do 1. pol. 20. stol.