Ohlas díla rodiny Parléřů, zejména pak v Praze působícího Petra Parléře, byl enormní. S jeho odezvou se setkáváme v různé podobě na mnoha prestižních stavbách na velké části evropského kontinentu. Parléřovské dílo se stalo celoevropským fenoménem, který získal charakter mýtu, a jemu je tato kniha věnována. (zdroj: anotace)