Moderna v designu a scénickém umění v Rumunsku v meziválečném období. Propojení významných židovských avantgardních umělců, herců a režisérů působících v Bukurešti ve 20. a 30. letech 20. století. Autorka ukazuje, jak byla Bukurešť propojena s Berlínem, Rigou a Chicagem, a osvětluje přínos židovské kulturní produkce pro avantgardní hnutí v Evropě i mimo ni. (zdroj: anotace)