Fotograficky bohatě vybavená kniha je výsledkem dlouhodobého výzkumu cca dvou set padesáti malovaných portrétních miniatur. Katalogová část přináší upřesněné a často nově zjištěné informace o kolekci 182 děl. Kniha přináší též mnoho informací o technologii tvorby malířských děl tohoto typu, jejich restaurování i způsobech dlouhodobé ochrany a péče. (zdroj: anotace)