Dochované podobizny učenců, lékařů, kněží, básníků a dalších intelektuálních profesí ve starých tiscích a rukopisech, které byly prozkoumány z pohledu dějin umění a dějin odívání. Součástí publikace je rovněž souborný katalog více než stovky portrétů, z nichž mnohé jsou publikovány vůbec poprvé.