Publikace se věnuje fenoménu orientálních staveb (pavilonů, mešit, mostků apod.) v zahradách a parcích na území naší republiky. V rámci prováděného výzkumu byla v zahradách a parcích na území České republiky zaznamenána existence devíti desítek staveb odrážející zálibu v orientálních vzorech. Nejvýznamnější či nejzajímavější zjištěné objekty jsou pak podrobně popsány v jednotlivých heslech katalogu. (zdroj: anotace)