Obrazy zášti

Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích