Umělkyně spjaté s meziválečnou vídeňskou secesí vytvářely umělecká díla, která lze chápat jako místa feministického odporu. Historička Megan Brandow-Faller vypráví příběh o tom, jak tyto umělkyně narušily dávno zavedené konvence tím, že se snažili odstranit pevné hranice mezi uměním a řemeslem, dekorativním a hlubokým a mužským a ženským v umění.