Publikace čtenáře seznamuje se základními principy tvorby tiskovin, sazby a zlomu, přehledu typografických pravidel a věnuje se i korektuře a přípravě tiskových dat. Součástí projektu je web www.typokniha.cz, kde čtenáři najdou jak ukázky doporučeného nastavení aplikací, tak soubory usnadňující vytváření bezchybných podkladů pro tisk. (zdroj: anotace)