Obrazově bohatě vybavená monografie, vycházející především ze sbírek Národního muzea a Západočeského muzea v Plzni, se věnuje šperkařství od Tibetu po Blízký východ. Cílem publikace je postihnout v hlavních rysech vše, co je z historického hlediska pro sledované oblasti typické a co nám tak poskytuje obraz identity lidí, kteří žili a stále žijí v takto rozsáhlém a kulturně různorodém prostředí. (zdroj: anotace)