Česká divadelní fotografie

1859–2017

Anna Hejmová, Martina Novozámská, Martin Bernátek

Czech theatre photography

1859–2017

Anna Hejmová, Martina Novozámská, Martin Bernátek

Česká divadelní fotografie – edice