Aby se krasochuť šlechtila – výstava on-line

Knihovna byla založena spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze v roce 1885, aby se „krasochuť v řemeslech a průmyslu šlechtila“, jak se píše v prvních stanovách musea.

§ 1

Aby se opatřením prostředků, kterých umění a vědy uměleckým živnostem poskytují, a usnadněným přístupem k nim umělecký průmysl povzbudil a krasochuť v řemeslech a průmyslu šlechtila, zařizuje pražská obchodní a živnostenská komora v Praze ústav, nazvaný: »Umělecko-průmyslové museum«, jemuž »cis. kr. rakouské museum pro umění a průmysl« ve Vídni co do podstaty i činnosti za vzor slouží.

Stanovy UPM schválené dne 20. ledna 1885.

Exlibris z fondu Knihovny UPM

Knihovna UPM měla své vlastní exlibris, ale také se díky darům a nákupům do fondu dostalo mnoho exlibris původních vlastníků. Snažíme se je postupně dokumentovat. Ty nejzajímavější nabízíme k prohlédnutí zde.

Bradáč

Mastný

Waldes

Náprstek

Harper's Bazaar – London Fashions

Roman Tyrtov (1892–1990) – jeden z nejznámějších umělců stylu art deco. Narodil se v Rusku, v devatenácti letech se přestěhoval do Paříže , kde tvořil pod pseudonymem Erté. Roku 1915 začal v Americe spolupracovat s časopisem Harper’s Bazar, pro nějž vytvořil nespočet obálek a ilustrací. Knihovna UPM odebírala Harper’s Bazaar (později pod názvem Harper’s & Queen) od roku 1930 do roku 1976 a najdete ho pod signaturou signatura IaB1940.

December 1930 – Christmas number

November 1933

March 1933

January 1934 – Fashion for southern seas

Das Weib im modernen Ornament

Ein Vorlagenwerk für alle Gebiete des Kunstgewerbes von Julius Klinger. Düsseldorf, 191?.

Vorlagen zu Holz-Intarsien in verschiedenen Stilarten. Dresden, 1988.

Unter Mitwirkung bewährter Fachgenossen herausgegeben und Herrn Ernst Seeger in Berlin verehrungsvoll gewidmet von Ludwig Caspar Architekt.

Spécimens de la Décoration et de L’Ornamentation au XIXe Siècle par Liénard. Berlin, 1866.​

Signatura: A925 – 125 listů rozdělených do tří částí

B 28 – Untertheil eines Möbles: Genre Heinrich II.

C 13 – Kamin mit Oberverzierung

Encyclopédie artistique et documentaire de la plante

Ukázka přírůstků ze zakoupené knihovny Antonína V. Barvitia

„Knihovna tato čítá 1126 děl ve více než 2000 svazcích a obsahuje mimo četná drahocenná stará díla architektonická a ornamentální, nejlepší architektonické publikace a velkou řadu děl o ikonografii, symbolice, o církevním náčiní a církevních rounách, velký počet monografií hlavně o italských umělcích a uměleckých místech a pod.“

Zpráva kuratoria za rok 1901

Der Ornamentenschatz

Ein Musterbuch stilvoller Ornamente aus allen Kunstepochen. Stuttgart, 1887

Architektonische Motive für den Ausbau und die Dekoration von Gebäuden aller Art nach beendigtem Rohbau

Mit besonderer Berücksichtigung der Renaissance. Leipzig, 1871

Das moderne Pflanzen-Ornament für die Schule von Wilh. Krause. Berlin, 1902.

Kontakty

Kudy do Knihovny UPM

Vstup z ulice Široká – zahradou přes foyer musea, za šatnami výtahem do 2. patra, nebo pěšky přes pokladnu a pak po schodech do zvýšeného přízemí.

Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17. listopadu 2/2
110 00  Praha 1 – Josefov