Poprvé v Knihovně UPM?
Kde nás najdete?
Jedinečná od svého založení
190 tisíc svazků o umění a designu
previous arrow
next arrow
Slider

Umění, architektura a design

Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze – největší česká veřejně přístupná knihovna specializovaná na umění, architekturu a design

Katalog

V elektronickém katalogu je zpracována většina fondu, a to včetně článků

Ve fondu Knihovny UPM je přes 190 tisíc svazků českých a zahraničních monografií, časopisů, výstavních a aukčních katalogů zaměřených na volné a užité umění, umělecký průmysl, design, módu, fotografii, architekturu, památkovou péči a související obory.
více o katalogu a fondu knihovny

Hodiny jdou!

Hodiny tikají a ukazují správný čas, a tak to má být

potřebuji registraci

Studovna – příručka, volný výběr, výběr nejzajímavějších novinek ve fondu, aktuální čísla časopisů – k dispozici všem příchozím, bez nutnosti registrace. Chcete-li knihu ze skladu, vyplňte si přihlášku na výpůjčním pultu.

registrace

Stát se čtenářkou nebo čtenářem vaší oblíbené knihovny je velmi jednoduché! Ve studovně u knihovního pultu vyplníte přihlášku a odevzdáte ji knihovnici.
Po registraci si můžete vypsat objednávku na výpůjční lístek.

jak dlouho to trvá

Celá registrace včetně výroby průkazky čtenáře trvá pár minut. Ihned si můžete objednávat dokumenty ze skladu. Objednané svazky vám přineseme za chvíli – většina fondu je na místě.

ověření

Jediné, co nutně potřebujete mít při první návštěvě s sebou je doklad totožnosti s fotkou, v případě uplatňování slev pro studenty a členy organizací a zaměstnance institucí i další příslušné doklady.

ceny

Ceny jsou mírné, až symbolické. Roční registrace stojí sto, půlroční padesát korun; studenti a senioři za polovic. Podrobně najdete ceny rozepsané v knihovním řádu.

služby

Výpujčky jsou pouze presenční. Většina fondu je uložena na místě. Dále nabízíme rešerše, kopírování, MVS a přístup na internet.

knihovní řád

... by měl každý uživatel znát. ☺ Najdete v něm pravidla pro užívání knihovny, ceník registrace, rešerší a dalších služeb, parametry výpůjčky, MVS apod.

pc ve studovně

Všem příchozím jsou ve studovně k dispozici tři počítače s internetem a plným přístupem do Krameria UPM. Ve studovně je též veřejná wi-fi.

přístupnost

Bezbariérový vstup je z ulice Široká, výtehem do 2NP; na stejném patře jako knihovna je WC na euroklíč.

pití a jídlo

Ve studovně není dovoleno pít, jíst, ani mít občerstvení u sebe. Nápoje a jídlo nechte v šatně knihovny nebo muzea.

telefonování

Ve studovně se nesmí telefonovat. Vypínejte si zvonění a hovory přijímejte mimo knihovnu.

další informace

Prohledejte web, přečtěte si knihovní řád nebo se zeptejte knihovnice, ráda vám pomůže se zorientovat. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pohled do studovny

Knihovna byla otevřena v roce 1887 v Rudolfinu a v roce 1900 v budově UPM.

Vznik Knihovny UPM je spojen se založením Uměleckoprůmyslového musea v Praze v roce 1885. Záměrem založení muzea bylo zřídit instituci shromažďující výtvarně hodnotné předměty řemeslné výroby a uměleckého průmyslu a jejich vystavováním působit na “krasochuť” veřejnosti, jak se píše v Pamětním listu vloženém do závěrečného kamene nové budovy UPM. Důležité poslání v osvětovém záměru muzea měla od počátku veřejná knihovna. Když při svém založení získalo UPM prostory v Rudolfinu, začalo budovat fond knihovny a připravovat její otevření pro veřejnost.

Knihovna UPM se veřejnosti otevřela 4. října 1887, byla záhy hojně navštěvována a rychle rozšiřovala své fondy v oboru výtvarného a užitého umění, architektury a designu.

V roce 1900 byla pro veřejnost otevřena současná budova UPM postavená podle návrhu Josefa Schulze. Prostor knihovny byl v dalších letech rozšiřován o sklady a zázemí pro pracovníky. Knihovna zde zahájila provoz 20. listopadu 1900.

S Knihovnou UPM jsou spojeny významné osobnosti:
František A. Borovský, Karel Herain a František Xaver Jiřík – pozdější ředitelé muzea, dále Zdeněk Wirth, Jaromír Pečírka, Oldřich Jakub Blažíček, Hana Volavková, Jarmila Okrouhlíková, Kateřina Dostálová a další. (Doporučujeme vyhledávat v Slovníku českých knihovníků v databázi Národní knihovny.)

V letech 2015–2017 byla budova muzea celkově rekonstruována. Ve studovně byly restaurovány barokní skříně od Josefa Waltera z Tyrol z roku 1744. Stoly a židle značky Thonet ve studovně byly vyrobeny kolem roku 1900 dle návrhu architekta Josefa Schulze a repasovány během rekonstrukce.

Fond

Fond knihovny se zaměřuje na volné a užité umění, umělecký průmysl, design, módu, fotografii, architekturu, památkovou péči a související obory.

Fond je budován od roku 1885 a obsahuje významné publikace vydané na českém území, území Rakouska Uherska a výběrové tituly zahraniční produkce. Je kontinuálně aktualizován a informuje o současných odborných trendech v mezinárodním kontextu. Přibližně polovina fondu je v českém jazyce, z dalších jazyků je výrazně zastoupena němčina, angličtina a francouzština.

Data Knihovny UPM jsou také v Souborném katalogu ČR.

Katalog

Většina fondu je zpracována v elektronickém katalogu Knihovny UPM — katalog.upm.cz.
V on-line katalogu lze vedle samostatných dokumentů nalézt také články na daná oborová témata. Dosud v katalogu není zpracována část periodik, výstavních a aukčních katalogů. Záznamy o těchto dokumentech jsou doplňovány postupně.
Tituly, které nelze najít v elektronickém katalogu, je možno dohledat v lístkových katalozích přímo ve studovně, a to podle jména autora, názvu titulu či předmětového zařazení.

Aktuální verze programu Portaro a Verbis a retrokatalogizace dosud nezpracované části fondu byla financována z programu VISK Ministerstva kultury.

Digitální knihovna

Mimo budovu UPM jsou plné texty dokumentů dostupné pouze u titulů, které již nejsou autorskoprávně chráněny.
Na počítači v budově UPM jsou dostupné všechny dokumenty včetně chráněných. Tyto dokumenty lze v UPM pouze tisknout, nikoli stahovat, ukládat, přeposílat.

 Jsme součástí projektu Ptejte se knihovny.

Kontakty

Otevírací doba

út–pá 13–18 hodin

Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17. listopadu 2/2
110 00  Praha 1 – Josefov