Co se právě děje?
Poprvé v Knihovně UPM?
Kde nás najdete?
Jedinečná od svého založení
190 tisíc svazků o umění a designu
previous arrow
next arrow
Slider

Umění, architektura a design

Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze – největší česká veřejně přístupná knihovna specializovaná na umění, architekturu a design

Katalog

V elektronickém katalogu je zpracována většina fondu, a to včetně článků

Ve fondu Knihovny UPM je přes 190 tisíc svazků českých a zahraničních monografií, časopisů, výstavních a aukčních katalogů zaměřených na volné a užité umění, umělecký průmysl, design, módu, fotografii, architekturu, památkovou péči a související obory.
více o katalogu a fondu knihovny

Akce na triko

Všem v tričku DPNK 2020 půlroční registrace zdarma

Nebourat!

Podoby brutalismu v Praze – katalog k prodloužené výstavě ve Veletržním paláci

Ondřej Sekora

Mravenčí a jiné práce – život a dílo v publikaci a na aktuální výstavě

Imago, imagines

Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století

Od práce k zábavě

Podoby volného času v umění 19. století – katalog k výstavě Západočeské galerie v Plzni

potřebuji registraci

Studovna a svazky ve studovně – příručka, volný výběr včetně knižních novinek a nová čísla časopisů – jsou k dispozici všem příchozím, bez nutnosti registrace. Pokud chcete knihu ze skladu, vyplňte si přihlášku. Formulář najdete na výpůjčním pultu.

registrace

Jak se stát naší čtenářkou nebo čtenářem? Jednoduše! Ve studovně u knihovního pultu vyplníte přihlášku a odevzdáte ji knihovnici.
Po registraci si můžete vypsat objednávku na výpůjční lístek.

jak dlouho to trvá

Celá registrace včetně výroby průkazky čtenáře trvá pár minut. Ihned si můžete objednávat dokumenty ze skladu. Objednané svazky vám přineseme za chvíli – většina fondu je na místě.

ověření

Jediné, co nutně potřebujete mít při první návštěvě s sebou je doklad totožnosti s fotkou, v případě uplatňování slev pro studenty a členy organizací a zaměstnance institucí i další příslušné doklady.

ceny

Ceny jsou mírné, až symbolické. Roční registrace stojí sto, půlroční padesát korun; studenti a senioři za polovic. Podrobně najdete ceny rozepsané v knihovním řádu.

služby

Výpujčky jsou pouze presenční. Většina fondu je uložena na místě. Dále nabízíme rešerše, kopírování, MVS a přístup na internet.

knihovní řád

Pravidla pro užívání knihovny si prostudujte v Knihovním řádu Knihovny UPM. Najdete v něm ceník registrace i dalších služeb.

pc ve studovně

Všem příchozím jsou ve studovně k dispozici tři počítače s internetem a plným přístupem do Krameria UPM. Ve studovně je též veřejná wi-fi.

další informace

Prohledejte web, přečtěte si knihovní řád nebo se zeptejte knihovnice, ráda vám pomůže se zorientovat. Těšíme se na Vaši návštěvu!

pití a jídlo

Ve studovně není dovoleno pít, jíst, ani mít občerstvení u sebe. Nápoje a jídlo nechte v šatně knihovny nebo muzea.

telefonování

Ve studovně se nesmí telefonovat. Vypínejte si zvonění a hovory přijímejte mimo knihovnu.

Pohled do studovny

Vznik knihovny a počátek budování jejího fondu je spojen se založením Uměleckoprůmyslového musea v Praze v roce 1885. Knihovna UPM byla otevřena v roce 1887 v Rudolfinu a v roce 1900 v budově UPM.

Záměrem založení muzea bylo zřídit instituci shromažďující výtvarně hodnotné předměty řemeslné výroby a uměleckého průmyslu a jejich vystavováním působit na “krasochuť” veřejnosti, jak se píše v Pamětním listu vloženém do závěrečného kamene nové budovy UPM. Důležité poslání v osvětovém záměru muzea měla veřejná knihovna. Když při svém založení získalo UPM prostory v Rudolfinu, začalo budovat fond knihovny a připravovat její otevření pro veřejnost.

Knihovna UPM se veřejnosti otevřela 4. října 1887, byla záhy hojně navštěvována a rychle rozšiřovala své fondy v oboru výtvarného a užitého umění, architektury a designu.

V roce 1900 byla pro veřejnost otevřena současná budova UPM postavená podle návrhu Josefa Schulze. Prostor knihovny byl v dalších letech rozšiřován o sklady a zázemí pro pracovníky. Knihovna zde zahájila provoz 20. listopadu 1900.

S Knihovnou UPM jsou spojeny historicky významné osobnosti:
František A. Borovský, Karel Herain a František Xaver Jiřík – pozdější ředitelé muzea, dále Zdeněk Wirth, Jaromír Pečírka, Oldřich Jakub Blažíček, Hana Volavková a další.

V letech 2015–2017 byla budova muzea celkově rekonstruována, renovací prošla i knihovna. Díky zavedení klimatizace, výměně podlah, oken a dalších technických prvků odpovídá prostor studovny dnešním požadavkům uživatelů. Restaurátoři věnovali ve studovně největší péči barokním skříním od Josefa Waltera z Tyrol, které byly celkově restaurovány. Skříně zhotovené již v roce 1744 pro piaristickou kolej v Benešově svému účelu sloužily až do zrušení této klášterní školy. Muzeum je odkoupilo pro zařízení knihovny v nové budově. Z původního mobiliáře z období kolem roku 1900 se ve studovně dochovaly stoly a židle vyrobené dle návrhu architekta Josefa Schulze, byly též repasovány.

Fond

Fond knihovny se zaměřuje na volné a užité umění, umělecký průmysl, design, módu, fotografii, architekturu, památkovou péči a související obory.

Fond je budován od roku 1885 a obsahuje významné publikace vydané na českém území, území Rakouska Uherska a výběrové tituly zahraniční produkce. Je kontinuálně aktualizován a informuje o současných odborných trendech v mezinárodním kontextu. Přibližně polovina fondu je v českém jazyce, z dalších jazyků je výrazně zastoupena němčina, angličtina a francouzština.

Katalog

Většina fondu je zpracována v elektronickém katalogu Knihovny UPM — katalog.upm.cz.
V on-line katalogu lze vedle samostatných dokumentů nalézt také články na daná oborová témata. Dosud v katalogu není zpracována část periodik, výstavních a aukčních katalogů. Záznamy o těchto dokumentech jsou doplňovány postupně.
Tituly, které nelze najít v elektronickém katalogu, je možno dohledat v lístkových katalozích přímo ve studovně, a to podle jména autora, názvu titulu či předmětového zařazení.

Aktuální verze programu Portaro a Verbis a retrokatalogizace dosud nezpracované části fondu byla financována z programu VISK Ministerstva kultury.

Digitální knihovna

Mimo budovu UPM jsou plné texty dokumentů dostupné pouze u titulů, které již nejsou autorskoprávně chráněny.
Na počítači v budově UPM jsou dostupné všechny dokumenty včetně chráněných. Tyto dokumenty lze v UPM pouze tisknout, nikoli stahovat, ukládat, přeposílat.

Data Knihovny UPM jsou také v Souborném katalogu ČR.

Kontakty

 Jsme součástí projektu Ptejte se knihovny.

#knihovna-upm.cz

Otevřeno od 26. května

út–pá 13–18 hodin
dodržujte mimořádná opatření

Zpravodaj Knihovny UPM

Knihovna UPM
17. listopadu 2)
110 00  Praha 1 – Josefov