Co se právě děje?
Poprvé v Knihovně UPM?
Kde nás najdete?
Jedinečná od svého založení
previous arrow
next arrow
Slider

Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Největší česká veřejně přístupná knihovna specializovaná na umění, architekturu a design

Katalog

V on-line katalogu je zpracována většina fondu – 190 tisíc svazků českých a zahraničních monografií, časopisů, výstavních a aukčních katalogů

On-line výstava unikátů z fondu

V roce 2020 uplynulo 120 let od otevření Knihovny UPM v budově Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Připravili jsme pro Vás výběr nejzajímavějších svazků, které do studovny od počátku lákaly tisíce studentů, učitelů, architektů, návrhářů, řemeslníků a dalších badatelů a čtenářů. Nahlédněte do jedinečného fondu vaší oblíbené knihovny!

logo-nk

Díla nedostupná na trhu

Národní digitální knihovna pro díla nedostupná na trhu (NDK DNNT) umožňuje přístup k plným textům českých knih vydaných do roku 2000 a digitalizovaná vydání novin a časopisů do roku 2010 – celkem asi 150 tisíc svazků! Pro přístup registrovaných čtenářů nutno poslat jméno a příjmení, číslo čtenářské průkazky a e-mail, z kterého se budete do NDK přihlašovat, na kostecky@upm.cz.

potřebuji registraci

Studovna – příručka, volný výběr, výběr nejzajímavějších novinek ve fondu, aktuální čísla časopisů – k dispozici všem příchozím, bez nutnosti registrace. Chcete-li knihu ze skladu, vyplňte si přihlášku na výpůjčním pultu.

registrace

Stát se čtenářkou nebo čtenářem vaší oblíbené knihovny je velmi jednoduché! Ve studovně u knihovního pultu vyplníte přihlášku a odevzdáte ji knihovnici.
Po registraci si můžete vypsat objednávku na výpůjční lístek.

jak dlouho to trvá

Celá registrace včetně výroby průkazky čtenáře trvá pár minut. Ihned si můžete objednávat dokumenty ze skladu. Objednané svazky vám přineseme za chvíli – většina fondu je na místě.

ověření

Jediné, co nutně potřebujete mít při první návštěvě s sebou je doklad totožnosti s fotkou, v případě uplatňování slev pro studenty a členy organizací a zaměstnance institucí i další příslušné doklady.

ceny

Ceny jsou mírné, až symbolické. Roční registrace stojí sto, půlroční padesát korun; studenti a senioři za polovic. Podrobně najdete ceny rozepsané v knihovním řádu.

služby

Výpujčky jsou pouze presenční. Většina fondu je uložena na místě. Dále nabízíme rešerše, kopírování, MVS a přístup na internet.

knihovní řád

... by měl každý uživatel znát. ☺ Najdete v něm pravidla pro užívání knihovny, ceník registrace, rešerší a dalších služeb, parametry výpůjčky, MVS apod.

pc ve studovně

Všem příchozím jsou ve studovně k dispozici tři počítače s internetem a plným přístupem do Krameria UPM. Ve studovně je též veřejná wi-fi.

přístupnost

Bezbariérový vstup je z ulice Široká, výtahem do 2NP; na stejném patře jako knihovna je WC na euroklíč.

pití a jídlo

Ve studovně není dovoleno pít, jíst, ani mít občerstvení u sebe. Nápoje a jídlo nechte v šatně knihovny nebo muzea.

telefonování

Ve studovně se nesmí telefonovat. Vypínejte si zvonění a hovory přijímejte mimo knihovnu.

další informace

Prohledejte web, přečtěte si knihovní řád nebo se zeptejte knihovnice, ráda vám pomůže se zorientovat. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Hodiny jdou!

Hodiny tikají a ukazují správný čas, a tak to má být

Studovna v původní podobě z roku 1900

Knihovna UPM byla založena spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze v roce 1885. Poprvé se otevřela v Rudolfinu v roce 1887, ve stávající podobě v hlavní budově musea byla poprvé otevřena v úterý  20. listopadu 1900.

V letech 2015–2017 byla budova musea celkově rekonstruována. Ve studovně byly restaurovány barokní skříně od Josefa Waltera z Tyrol z roku 1744 a stoly a židle značky Thonet vyrobené kolem roku 1900 dle návrhu Josefa Schulze, architekta budovy UPM.

Fond

Fond knihovny se zaměřuje na volné a užité umění, umělecký průmysl, design, módu, fotografii, architekturu, památkovou péči a související obory.

Fond je budován od roku 1885 a obsahuje významné publikace vydané na českém území, území Rakouska Uherska a výběrové tituly zahraniční produkce. Je kontinuálně aktualizován a informuje o současných odborných trendech v mezinárodním kontextu. Přibližně polovina fondu je v českém jazyce, z dalších jazyků je výrazně zastoupena němčina, angličtina a francouzština.

Data Knihovny UPM jsou také v Souborném katalogu ČR.

Katalog

Většina fondu je zpracována v elektronickém katalogu Knihovny UPM — katalog.upm.cz.
V on-line katalogu lze vedle samostatných dokumentů nalézt také články na daná oborová témata. Dosud v katalogu není zpracována část periodik, výstavních a aukčních katalogů. Záznamy o těchto dokumentech jsou doplňovány postupně.
Tituly, které nelze najít v elektronickém katalogu, je možno dohledat v lístkových katalozích přímo ve studovně, a to podle jména autora, názvu titulu či předmětového zařazení.

Aktuální verze programu Portaro a Verbis a retrokatalogizace dosud nezpracované části fondu byla financována z programu VISK Ministerstva kultury.

Digitální knihovna

Mimo budovu UPM jsou plné texty dokumentů dostupné pouze u titulů, které již nejsou autorskoprávně chráněny.
Na počítači v budově UPM jsou dostupné všechny dokumenty včetně chráněných. Tyto dokumenty lze v UPM pouze tisknout, nikoli stahovat, ukládat, přeposílat.

Přístup registrovaných čtenářů k digitalizovaným dokumentům – nutno poslat jméno a příjmení, číslo čtenářské průkazky a e-mail, z kterého se budete do NDK přihlašovat, na kostecky@upm.cz.

Kontakty

Otevřeno od 13. dubna 2021

út–pá 13–18 hodin

Těšíme se na vás!

Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17. listopadu 2/2, 110 00  Praha 1 – Josefov