museum
Kde nás najdete?
novy-ctenar
Poprvé v Knihovně UPM?
history
Jedinečná od svého založení
previous arrow
next arrow

Knihovna UPM

První a největší česká knihovna pro umění, architekturu a design

Studovna v původní podobě z roku 1900

Knihovna UPM byla založena spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze v roce 1885. Od svého otevření v roce 1887 je veřejně přístupná.
Ve studovně jsou barokní skříně z roku 1744. Stoly a židle byly pro knihovnu vyrobeny kolem roku 1900 dle návrhu Josefa Schulze, architekta budovy UPM. Stále se užívá i předmětový katalog z roku 1932 obsahující na sto tisíc lístků.
Interiér studovny zdobí vzácné fajánsové vázy a japonské porcelánové zásobnice z počátku 18. století.

Aktuálně

Kabinety

Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století z českých sbírek

Fond

Fond je zaměřen na umění, umělecký průmysl, design, módu, fotografii, architekturu, památkovou péči a související obory.
Fond je budován od roku 1885, obsahuje významné publikace z celého světa, které nejsou dostupné v žádné jiné knihovně v Česku.

Fond je průběžně aktualizován – ročně má Knihovna UPM na tisíc přírůstků nově vydaných i starších knih.

Přibližně polovina fondu je v českém jazyce, zbytek je převážně v němčině, angličtině a francouzštině.

Fond byl a je přístupný všem.

ukázky z fondu

Tisky mimořádné nádhery k potěše oka – aby se krasochuť šlechtila! On-line výstava z fondu Knihovny UPM.

Katalog

Většina fondu Knihovny UPM – přes 195 tisíc svazků – je zpracována v elektronickém katalogu Knihovny UPM: katalog.upm.cz.

lístkové katlogy

Část periodik a výstavních a aukčních katalogů zatím není zpracována.
Tituly vydané do roku 2000 je možno dohledat v lístkových katalozích ve studovně, a to podle autora, názvu či předmětu.

katalog Knihovny UPM

Většinu fondu si můžete najít on-line.

Souborný katalog

Data Knihovny UPM jsou v Souborném katalogu ČR.

Digitální knihovna

V budově UPM jsou on-line dostupné všechny dokumenty včetně autorskoprávně chráněných. Dokumenty lze v UPM pouze tisknout.
Přístup k plným textům českých knih a časopisů umožňuje Národní digitální knihovna pro díla nedostupná na trhu.

Kramerius UPM

Mimo budovu UPM je z 39 digitalizovaných titulů z fondu knihovny volný zatím jen Architektonický obzor.

archiv rodiny Kaplických on-line

Digitalizované práce architekta Kaplického a jeho rodičů.

potřebuji registraci

Studovna – příručka, volný výběr, zajímavé přírůstky, aktuální čísla časopisů – k dispozici všem příchozím, bez nutnosti registrace. Chcete-li knihu ze skladu, vyplňte si přihlášku na výpůjčním pultu.

registrace

Ve studovně u knihovního pultu vyplníte přihlášku a odevzdáte ji službě. Po registraci si můžete vypsat objednávku na výpůjční lístek.

jak dlouho to trvá

Registrace včetně výroby průkazky čtenáře trvá pár minut. Ihned si můžete objednávat dokumenty ze skladu – stačí správně vyplnit výpůjční lístek. Objednané svazky vám přineseme za chvíli – většina fondu je na místě.

ověření

Při první návštěvě potřebujete doklad totožnosti s fotkou, v případě uplatňování slev pro studenty a členy organizací a zaměstnance institucí i další příslušné doklady.

ceny

Ceny jsou mírné, až symbolické. Roční registrace stojí sto, půlroční padesát korun; studenti a senioři za polovic. Podrobně rozepsané ceny jsou v knihovním řádu.
V Knihovně UPM nelze platit kartou.

služby

Výpůjčky jsou pouze presenční. Většina fondu je uložena na místě.
Dále nabízíme rešerše, kopírování, MVS a přístup na internet.

knihovní řád

Pravidla pro užívání knihovny, ceník registrace, rešerší a dalších služeb, parametry výpůjčky, MVS etc.

pc ve studovně

Všem příchozím je ve studovně k dispozici veřejná wi-fi a čtyři počítače s internetem a plným přístupem do Krameria UPM.

přístupnost

Bezbariérový vstup je zahradou z ulice Široká, výtahem do 2NP; na stejném patře jako knihovna je WC na euroklíč.

pití a jídlo

Ve studovně není dovoleno pít, jíst, ani mít občerstvení u sebe. Nápoje a jídlo nechte v šatně knihovny nebo muzea.

telefonování

Ve studovně se nesmí telefonovat. Vypínejte si zvonění a hovory přijímejte mimo knihovnu.

další informace

Prohledejte web, přečtěte si knihovní řád nebo se zeptejte služby ve studovně – ráda vám pomůže. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kabinety

Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století z českých sbírek

Kontakty

úterý a středa 13–18

Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17. listopadu 2/2, 110 00  Praha 1 – Josefov