Národní digitální knihovna

Několik milionů digitalizovaných stran monografií a periodik ze sbírek Národní knihovny ČR. Systém Kramerius 5.

Plný přístup k digitalizovaným dokumentům je k dispozici na počítačích Národní knihovny ČR.

Více informaci na webu Národní digitální knihovny.

Díla nedostupná na trhu

Národní digitální knihovna pro díla nedostupná na trhu (NDK DNNT) umožňuje přístup k plným textům českých knih vydaných do roku 2000 a digitalizovaná vydání novin a časopisů do roku 2010 – celkem asi 150 tisíc svazků!

Pro přístup registrovaných čtenářů nutno poslat jméno a příjmení, číslo čtenářské průkazky a e-mail, z kterého se budete do NDK přihlašovat, na kostecky@upm.cz.

Souborný katalog

Data Knihovny UPM jsou v Souborném katalogu ČR.

Kramerius UPM

Mimo budovu UPM je z 18 digitalizovaných časopisů z fondu knihovny volný zatím jen Architektonický obzor.

katalog Knihovny UPM

Většinu fondu Knihovny UPM si můžete najít on-line.