Národní digitální knihovna

Díla nedostupná na trhu

Národní digitální knihovna pro díla nedostupná na trhu (NDK DNNT) umožňuje přístup k plným textům českých knih vydaných do roku 2000 a digitalizovaná vydání novin a časopisů do roku 2010 – celkem asi 150 tisíc svazků!

Pro přístup registrovaných čtenářů nutno poslat jméno a příjmení, číslo čtenářské průkazky a e-mail, z kterého se budete do NDK přihlašovat, na kostecky@upm.cz.