Vývoj české organizované amatérské fotografie od založení prvního klubu až po zánik spolků včleňováním do ROH. 

Jednotlivé kluby a fotograové v podrobnějších medailoncích – připomínka zapomenutých mistrů.

Dobová fototechnika a procesy. 

Bohatý obrazový doprovod.

(V Katalogu Knihovny UPM naleznete obsah publikace.)

amatérská fotografie

Sláva amatérské fotografie

Od sportu fotografického k umělecké fotografii

Technický obraz na malířských štaflích