Breviář františkánský, 70. léta 13. století, ve sbírce UPM od roku 1897 – dar F. A. Borovského. Vazba je pozdně gotická, spony nové.

Rukopis byl pořízen pro klášter sv. Anežky na Starém Městě pražském, přímá donátorka rukopisu byla zřejmě sv. Anežka Česká (Helena Soukupová).