Kouzlo sběratelství

Unikáty ze soukromých sbírek

Zbraně, zbroj a jiné skvosty

Reprezentativní publikace ke stejnojmenné výstavě v Jihočeském muzeu.