Malostranská rotunda svatého Václava v Praze

Rotunda of St. Wenceslaus in Prague's Malá Strana

Využití a zhodnocení pramenného materiálu z terénního záchranného archeologického výzkumu legendární památky.

Více informací na webu vydavatele – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, na webu Odboru archeologie a na webu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy „Naše rotunda“ .