Chromolitografie ve službách reklamy a umění

17. 12. 2020 – 5. 9. 2021

Fenomén druhé poloviny 19. století – vynikající řemeslo,  které posloužilo k masovému šíření kýče i kvalitních barevných reprodukcí uměleckých děl.
Kniha se věnuje šíři a významu chromolitografie s důrazem na řemeslnou stránku věci – vznikala také ve spolupráci s litografem Mikolášem Axmannem.
Publikaci i stejnojmennou výstavu v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze připravila Lucie Vlčková, kurátorka sbírky plakátů a obrazů UPM.
V katalogu Knihovny UPM pod signaturou C29070, obsah zde.