Ukázky z knihy s odkazy do Katalogu děl projektu petrbrandl.eu

Simeon s Ježíškem, po 1725.

Vlastní podobizna (zv. Lobkovická), kolem 1697.

Podobizna šlechtice v modrém plášti, kolem 1710.