Praha průmyslová

Rozvoj pražské průmyslové aglomerace do zániku Rakouska-Uherska

Vývoj průmyslu v Praze a jejím okolí a souvislosti s urbanizačním vývojem Prahy – od vzniku nejstarších manufaktur v první polovině 18. století do rozpadu Rakouska-Uherska roku 1918.