Johana Prouzová

Katalog je nazván doslovným překladem nadpisu protektorátního seznamu depozita dochovaného v UPM. Tento seznam je zároveň výchozím pramenem výzkumu.

Sběratel Antonín Pollák (1858–1938) vlastnil velkoobchod se suknem „Joachim Wedeles Sohn“ v Melantrichově ulici v Praze a byl mimo jiné i kurátorem UPM. Syn Josef Pollák zděděnou uměleckou sbírku převedl v roce 1939 jako depozitum č. 1164 Uměleckoprůmyslovému museu v Praze. Pollák byl 1944 byl zavražděn v Osvětimi, jeho matka přežila Terezín a většina sbírky jí byla navrácena.

Studie přebírá pracovní postup Heleny Krejčové a obsahově navazuje na Osudy válečných deponátů (viz níže).

související

Osudy válečných deponátů 1

Osudy válečných deponátů 2

Návraty paměti

Navracení identity