Designing the modern utopia

Selected from the Lloyd Cotsen Collection

Pamela Jill Kachurin

Experimenty v tvorbě textilu v Sovětském svazu mezi lety 1927 a 1933.

Designy s tematikou transformace z agrární do industrializované kultury pod vlivem komunistické strany.

Látky s dělníky, traktory, srpy a kladivy a dalšími symboly kolektivizace.