České výtvarné umění v mezinárodních sociokulturních souvislostech

Pokus o nový pohled na dějiny umění pomocí montáže důležitých fakt a jevů. Hlavním smyslem předkládané práce je klást a vyvolávat otázky. Navržené odpovědi mají být příspěvkem k mnohovrstnatosti současného diskurzu, a to bez nároku na bezvýhradnou platnost.