Fajánsové vázy a japonské porcelánové zásobnice ze sbírky UPM

Vaše oblíbená studovna je ještě krásnější – na mistrovských kouscích každé oko radostně spočine!
Velké díky patří Magdaleně Proskové  – správkyni depozitáře historické keramiky a porcelánu a Jiřímu Fronkovi – vedoucímu kurátorovi sbírky historického nábytku, prací ze dřeva a hodin Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Převelice děkujeme též Liboru Šötetovi, vedoucímu instalační skupiny UPM a všem ostatním, kteří nám okrašlovací akci umožnili. ♥

 

Ve studovně se můžete kochat fajánsovými vázami a japonskými zásobnicemi typu cubo užívanými na skladování potravin a vody, které mají na víku tzv. čínského lva s perlou. Jedna zásobnice (číslo 4.) je (zatím!) bez víka.

Vázy jsou umístěny v barokní knihovní skříni ve studovně Knihovny UPM a číslovány zleva čelem k hodinám nad výpůjčním pultem – tzn. nejblíže vchodu do čítárny je číslo 8.

Autorem popisek je PhDr. Jiří Fronek, Ph.D. – vedoucí kurátor sbírky historického nábytku, prací ze dřeva a hodin UPM.

Autorem fotek je Gabriel Urbánek, vedoucí fotograf Centra dokumentace sbírek UPM.