Knihovna jako součást muzejního prostoru. Role knihovny v muzejní práci

seminář kihovníků AMG v Knihovně UPM ve středu 20. září 2023

foto MgA. Ondřej Kocourek, Centrum dokumentace sbírek UPM

47. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií

19.–21. září 2023

Asociace muzeí a galerií ve spolupráci s Muzeem literatury (dříve „Památník národního písemnictví“).

V Národním technickém muzeu, Muzeu literatury a Knihovně UPM.