Architecture – drawn

From the Middle Ages to the Present

Výkres je nutný předpoklad každé stavby. Kniha o historii architektonických plánů zobrazuje nejen precizní technické kresby, ale i pozoruhodné návrhy s téměř uměleckými kvalitami.