Band 1

Band 2

Otto Prutscher 1880–1949

Architekt und Designer zwischen Traditon und Moderne

Otto Prutscher je považován za jednoho z nejvýznamnějších rakouských architektů a designérů první poloviny 20. století.
Působil též na území Česka:

Dvousvazková monografie přináší hluboký vhled do života a díla umělce od přelomu století plného optimismu po zákaz činnosti za nacistické diktatury.