Archiv rodiny Kaplických on-line

Digitalizované práce Jana Kaplického a jeho rodičů Jiřiny a Josefa

Databáze Kaplicky digital

Databáze „Kaplicky digital“ je od 12. února 2024 spravována Knihovnou UPM.
O přístup žádejte na e-mailu wedellova@upm.cz.

Pro orientaci v díle ak. arch. Jana Kaplického (JK) použijte chronologicky řazený „project list“ = seznam projektů.
Hodit se vám bude i tabulka „vnitřní třídění databáze“.

Zájemcům o přístup pošleme podrobnější uživatelské informace.

vnitřní třídění databáze

A

články

B

knihy

C

fotokoláže

D

design

E

deníky

F

výstavy

G

přednášky

H

modely

I

soukromé fotografie

J

fotografie, vizualizace

K

plány/výkresy

L

pošta, dokumenty

M

skici A4

N

osobní archiv

O

inspirace

P

výkresy a isometrie

Q

kresby

R

sochy

S

prezentace, kapa desky

T

audio/video

Project 165 – Drop

Project 216 – Josef K House

Nadační fond Kaplicky Centre

Digitalizovaný archiv prací Jiřiny, Josefa a Jana Kaplických vznikl díky Nadačnímu fondu Kaplicky Centre (NFKC).

Přístup do digitalizovaného archivu je přes Museion – sbírkový evidenční systém.

Více o sbírce čtěte v sekci „Archiv“ na https://www.kaplickycentre.org/.

Project 186 – Caravan

související tituly

Album, 2010

Jan Kaplický – pro budoucnost a pro krásu

Jan Kaplický – výkresy

Česká inspirace