Raumplan & contemporary architecture

Adolf Loos v souvislostech – prostorový plán (tvorba architektonického prostoru), filosofie (Řeči do prázdna – signatura E1469/9; Navzdory – signatura E8789) a odezvy Loosovy koncepce prostoru (velmi často v současné japonské architektuře).

Termín „Raumplan“ poprvé použil v roce 1930 Heinrich Kulka při přípravě monografie Adolf Loos – das Werk des Architekten (signatura C2210).