Norbert Grund
Velký mistr malých formátů

Norbert Grund (1717–1767), široce proslaven především díky grafickým listům dle jeho maleb imaginárních idylických krajin.
Nezastupitelné postavení mezi rytci reprodukujícími Grundovo dílo má Jan Jiří Balzer (1734–1799), který vytvořil největší soubor bohemikálních grafik 18. století s náměty od jediného malíře.

Jan Jiří Balzer – rytec, Norbert grund – inventor:
sbírky NGP online