Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století

Výsledek mezioborového výzkumu gotických výzdobných technik bohemikálií ze sbírek fondu Národní galerie.

Pokračování titulu Očím skryté. Průzkum podkreseb na deskových malbách 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze.