Kritický katalog

Katalogizace včelích úlů ve sbírkách NZM uložených na zámku Kačina.

Figurální úl „Žena v modrém“.
Výška postavy 190 cm, šířka 65 cm; hloubka dutiny 23 cm, výška dutiny 110 cm, šířka 19 cm. Autor neznámý. Severní Morava, 18.–19. století.
Z jednoho kusu lipového dřeva, pravděpodobně kromě pravé ruky.